Doktorlar


* Op. Dr. Barış Veli AKIN
  Uzmanlık: Genel Cerrahi Uzmanı
  Eğitim: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi


* Uz. Dr. Hüseyin DİZ
  Uzmanlık: Dahiliye ( İç Hastalıkları)
  Eğitim: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi


* Op. Dr. Ercan TEKDEMİR
  Uzmanlık: Göz Hastalıkları
  Eğitim: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi


* Op.Dr. Yaşar CAN
  Uzmanlık: N
öroşirurji
  Eğitim: Bursa Üniversetesi Tıp Fakültesi


* Uz. Dr. Erdoğan ÜNAL
  Uzmanlık: Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
  Eğitim:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 
* Uz. Dr. Hamid ABBASZADEH
  Uzmanlık: Radyoloji Uzmanı
  Eğitim: Ege Üniversitesi


* Uz. Dr. Serdar KILINÇ
  Uzmanlık: Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı
  Eğitim: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


* Dr. İlhan ÖZBEK
  Acil Pratisyen Hekim
  Eğitim: Rusya Federasyonu Başkurt Devlet Tıp Fakültesi

 
* Dr. Canan NALBANTOĞLU
  Acil Pratisyen Hekim
  Eğitim: Bulgaristan Filibe Yüksek Tıp Fakültesi

                     
                   * Uzm. Dr. Ayfer KANBEROĞLU
                        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
                        Eğitim: İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fakültesi