Kulak Burun Boğaz


2000 CERRAHİ TIP MERKEZİ’nin Kulak Burun Boğaz ünitesinde baş ve boyun bölgesini ilgilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisi, Kulak, burun, sinüsler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak tedavileri yapılmaktadır. Bu alandaki hastalıkların muayenesi için modern ve gelişmiş tanı yöntemleri kullanılmaktadır. 

Kulak; Duyma bozuklukları, kulak enfeksiyonları, denge bozuklukları, yüz siniri veya kafa siniri bozukluklarını kapsar.
Burun; Burun boşluğu, parasanal sinüsler, alerji, koku alma ve burun solunum bozuklukları ve burnun dış görünümü ile ilgili bozukluklar.
Boğaz; Gırtlak ve üst solunum ve sindirim yolu veya sinfirim borusu hastalıklarının tedavisi girer. Bunun içinde de ses, solunum ve yutma ile ilgili bozukluklar vardır.

- Baş ve Boyun; Baş ve boyunda görülen enfeksiyon hastalıkları ve tümörlerin tedavisi için eğitilmişlerdir.
- Pediatrik Otolarengoloji;Çocuklardaki KBB hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi.
- Larengoloji; Ses ve boğaz ile ilgili bozuklukların tıbbi ve cerrahi tedavisi.
- Alerji; Üst solunum yollarını etkileyen alerjinin tıbbi tedavisi.
- Kulak kepçesi hastalıkları ve ameliyatları
- Dış kulak yolu hastalıkları
- Orta kulak hastalıkları
- İç kulak hastalıkları
- Burun ve Sinüs Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler(Burun eğriliği, burun eti teşhis, tedavi ve ameliyatları, estetik burun cerrahisi)
- Boğaz ve Geniz Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler (Bademcik ve Geniz eti ameliyatları)
- Boyun Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler