Check-up


TEMEL KADIN CHECK-UP PROGRAMI

- İç Hastalıkları muayenesi
- Jinekoloji muayenesi
- Genel cerrahi muayenesi
- Endovizyonlu KBB muayenesi
- Diş Hekimi muayenesi
- Panoromik diş röntgeni
- Tüm batın ultrasonografisi
- Akciğer grafisi
- Tam kan sayımı (18 parametre)
- Sedimantasyon
- Açlık kan şekeri
- SGPT
- HDL kolesterol
- LDL kolesterol
- Total kolesterol
- Trigliserid
- Bun (kan üre nitrojeni)
- Gaitada gizli kan
- Tam idrar tahlili
- Kan grubu
- CRP
- RF
- HBS Ag
- EKG
- Mammografi
- Smear testi
 

TEMEL ERKEK CHECK-UP PROGRAMI

- İç hastalıkları muayenesi
- Genel cerrahi muayenesi
- Endovizyonlu KBB muayenesi
- Diş hekimi muayenesi
- Panoromik diş röntgeni
- Tüm batın ultrasonografisi
- Akciğer grafisi
- Tam kan sayımı (18 parametre)
- Sedimantasyon
- Açlık kan şekeri
- SGPT
- HDL kolesterol
- LDL kolesterol
- Total kolesterol
- Trigliserid
- Bun (kan üre nitrojeni)
- Gaitada gizli kan
- Tam idrar tahlili
- Kan grubu
- EKG
- PSA


MEME KANSERİ CHECK-UP PROGRAMI

- Digital CR sistemli mammografi
- Meme renkli doppler ultrasonografisi
- Genel cerrahi muayenesi


ÇOCUK CHECK-UP PROGRAMI

- Çocuk hastalıkları muayenesi
- Genel Cerrahi muayenesi
- Diş hekimi muayenesi
- Endovizyonlu KBB muayenesi
- Tüm batın ultrasonografisi
- Tam kan sayımı (18 parametre)
- Tokluk kan şekeri
- Kan grubu
- HBS (Hepatit B antijeni)
- Anti HBS (antikor)
- Tam idrar tahlili
- SGPT
- Bun (kan üre nitrojeni)
- Sedimantasyon
- ASO
- CRP
- RF
- Gaitada parazit
- Akciğer grafisi